Nathalie Beltman

Professional
Mijn expertise

Ondersteuner Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)


https://www.gehandicaptenhaarlemmermeer.nl/


Sinds april 1980 komt de BGH op voor de belangen van mensen met een handicap. Keer op keer blijkt dat het nog steeds niet vanzelfsprekend is dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van mensen met een beperking. Een mens, met voor een handicap dan ook, mag niet vergeten worden. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen heeft de BGH invloed op het gemeentelijk beleid.


De vrijwillige medewerkers, ervaringsdeskundig als zij zijn, weten precies waar welke voorzieningen nodig zijn. Zij proberen daar op tijd bij te zijn. Of het nu om informatie en voorlichting gaat, toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de BGH weet raad. De vrijwilligers nemen deel aan lokale en regionale overleggen, altijd met het doel basisvoorzieningen voor gehandicapten, ouderen en kinderen voor elkaar te krijgen.


De BGH streeft er naar:  • dat winkelcentra, sporthallen en wijkgebouwen toegankelijk zijn

  • dat op -en afritten van trottoir deugen

  • dat gladde vloeren en smalle deuren verdwijnen

  • dat er (openbare) gehandicaptentoiletten komen

  • dat het openbaar vervoer en de Regiorijder beter te gebruiken worden

  • dingen voor elkaar te krijgen die jou als gehandicapte alleen niet lukt

  • dat er rekening wordt gehouden met inwoners met een handicap